د سوات ټول مشران ښائسته او قدرمند خلک دے مونږ‎ د ټولو قدر کؤ ۔ خو بعضے مشر خپل

مورخہ:18-05-2020 فون:0946-9240393 ای میل:dposwat@gmail.com پریس ریلیز سوات پولیس کی کامیاب